Spoločná stránka školských knižníc
Společná stránka školních knihoven

ÚVOD

Projekt „Spolupráca cez monitor“ je zameraný na rozvoj cezhraničných vzťahov predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných technológii. Partnermi daného projektu sú obce Horní Bečva a Lietavská Lúčka, realizátormi projektu sú ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva a ZŠ Lietavská Lúčka. Motiváciou k realizácií projektu bolo získanie finančných prostriedkov na zriadenie školskej knižnice, zabezpečenie jej materiálneho a technického vybavenia. V rámci niekoľkých vzájomných stretnutí žiakov oboch partnerských škôl boli realizované spoločné aktivity, pri nich sa žiaci naučili tvoriť webové stránky, spravovať elektronickú knižnicu.

V priebehu realizácie projektu žiaci obidvoch škôl písali príspevky na tému   „ Príbehy z druhej svetovej vojny“. Záverečnou aktivitou bolo vydanie spoločnej elektronickej i tlačenej knihy a vytvorenie spoločných webových stránok školských knižníc obidvoch škôl. Dúfame, že vzájomná spolupráca na projekte bola úspešná a žiaci si osvojili a zdokonalili znalosti v oblasti informatiky a komunikácie.