log
 

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“  

Jan Amos Komenský

ÚVOD

Vítajte na stránkach školskej knižnice, ktorá vznikla vďaka projektu "Spolupráca cez monitor". V rámci projektu sme získali finančné prostriedky na vybavenie školskej knižnice novými skriňami na knihy, stolmi, knihami a počítačmi s interaktívnou tabuľou.

Realizátori projektu

hb1