Spoločná stránka školských knižníc
Společná stránka školních knihoven

Krst knihy

     Projekt vyvrcholil krstom knihy „ z Minulosti...“ v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke dňa 29. apríla 2015 za účastí autorov, ilustrátorov, všetkých účastníkov jednotlivých workshopov, speváckych zborov Skřiváni  a Skalka, predstaviteľov obcí Horní Bečva, Lietavská Lúčka, ktorí sú garantmi projektu a starostov spádových obcí Lietavská Svinná- Babkov a Porúbka. Zúčastnili sa ho pozvaní predstavitelia  školstva, SZPB  a ďalší hostia. Vážime si ich prijatie pozvania.

     Kniha sa krstila malými bielymi sedmokráskami. Krstnými rodičmi  sú starosta obce Lietavská Lúčka Ing. Marian Sliviak a za Horní Bečvu Svatopluk Divím. Má aj svoj vlastný krstný list. Žiaci vďaka knihe získali informácie o tom, ako to vyzeralo počas SNP a II. svetovej vojny u nich v dedinách. Získané informácie od pamätníkov spracovali  do krátkych príbehov, ktoré sú publikované v knihe. Kniha je jedinečná tým, že takmer všetku prácu od napísania, nakreslenia ilustrácií  až po úplnú prípravu na tlač urobili samotní žiaci usmerňovaní vyučujúcimi a lektorom. Kniha je súčasťou  knižníc oboch škôl..

     Po krste všetci  účastníci sa presunuli k Pamätníku padlých v Lietavskej Lúčke, kde žiaci ZŠ Lietavská Lúčka a ZŠ Horní Bečva položili kytičky a uctili si pamiatku padlých v II. svetovej vojne za našu slobodu.

Na príprave a organizácií krstu knihy sa podieľalo aj CVČ.

Na záver je potrebné poďakovať starostom , poslancom a pracovníkom Obecných úradov obidvoch obcí, všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na web stránke knižnice, autorom príbehov a ilustrácií, učiteľom, lektorom, vedeniu škôl a hlavnému projektantovi Mgr. Michalovi Gondžárovi.


Spoločná kniha - tu otvoriť

FOTOGALÉRIA Z PROGRAMU