ZŠ T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva

Školní knihovna

„Chcete zmoudřet?
Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte!"

Jiří Žáček

Úvod

O projektu

O knihovně

Provozní řád

Citáty o knihách

Společná kniha

Odkazy na e-knihy

Fotogalerie

KontaktProjekt: „Spolupráca cez monitor“

Vítejte na stránkách školní knihovny ZŠ T. G. Masaryka Horní Bečva. Tyto stránky vznikly v rámci projektu Spolupráca cez monitor. Projekt je zaměřen na spolupráci dvou základních škol v oblasti informačně komunikačních technologií. Jedna škola je z České republiky–Horní Bečva, okres Vsetín a druhá ze Slovenska - Lietavská Lúčka, okres Žilina.
Do projektu bylo vybráno deset žáků z každé školy a ti se podíleli na tvorbě společných webových stránek. V rámci projektu proběhly 3 IKT workshopy v základní škole v Horní Bečvě a žáci se pod vedením Ing. Jiřího Sumbala seznámili s problematikou tvorby webových stránek. Potom ve spolupráci se svými učiteli informatiky vytvořili stránky svých knihoven. Na posledním setkání zprovoznili doménu knihoskola.com a umístili zde své připravené webové projekty.Název domény vymyslela žákyně 7. B Barbora Cholevíková ze ZŠ Horní Bečva.
Na Slovensku v Lietavské Lúčke proběhly 2 workshopy, kde se žáci podíleli na přípravě společné knihy „Z minulosti …“. Žáci v obou školách získávali informace o tom, jak to vypadalo za II. světové války u nich ve vesnici, a získané informace zpracovali do krátkých příběhů. Příběhy, které sesbírali z vyprávění pamětníků, si děti upravily většinou do povídek nebo básniček. Svá vyprávění autoři přepsali na počítači a upravovali pro tisk. Tato literární dílka a ilustrace se staly součástí společně vydané knihy.
Ve výtvarné výchově kreslili žáci ilustrace k těmto příběhům. Na titulní stránku byl vybrán obraz od Dominika Kanioka z 9. A z Horní Bečvy.
Žáci pracovali pod vedením Mgr. Andrey Hanasové – Horní Bečva a Ing. Andreje Rozkoše – Lietavská Lúčka. Na přípravě podkladů pro společnou knihu se podílely paní učitelky Mgr. Dagmar Benková, Mgr. Silva Vašková, Mgr. Jitka Bordovská, Mgr. Dita Gužíková a Mgr. Jindřiška Růžičková.
Během jednotlivých workshopů dostali všichni občerstvení a ti, kteří dojeli na workshop z jiné školy, oběd a svačinu.
Velkou výhodou projektu byla modernizace a dovybavení obou školních knihoven. Byl nakoupen nový nábytek, počítače, knihy atd.. Dále si školy nakoupily hardware a software potřebný pro tyto aktivity.
Smyslem tohoto projektu je podpořit zájem dětí o čtení, naučit se jazyk našeho partnera a prostřednictví e-knih se seznámit s historií, kulturou a současností partnerského státu.
Projekt vyvrcholil křestem knihy „Z minulosti …“ v Lietavské Lúčke 29. 4. 2015 za účasti autorů příběhů, ilustrátorů, všech účastníků jednotlivých workshopů, pěveckých sborů z jednotlivých škol, představitelů obcí, kteří byli garanty projektu, a hostů.
Mgr. Daniela Křištofová

web.jpg, 128kB